AZKOYEN (IBEX 35) 0 (0%)

DATUAK BABESTEKO POLITIKA

Grupo Azkoyen | DATUAK BABESTEKO POLITIKA

NOR DA ZURE DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

Azkoyen, S.A.-rekin elkarreraginean emandako datu pertsonalak (IFZ A-31065618), bai webgune korporatiboen bidez, bai erakunde horrekin kontratu-harreman bat edo kontratu-aurreko harreman bat izanez, sozietateak berak Tratamendu-Arduradun gisa tratatuko ditu.

ZEIN DA DATU PERTSONALEN BABESAREN ARLOAN ESPAINIAN APLIKA DAITEKEEN OINARRIZKO ARAUDIA?

Sektore pribatuaren esparruan, aplika daitekeen oinarrizko araudia honako hau da:

ZEIN HELBURU ETA LEGITIMAZIO-OINARRIREKIN TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Merkataritza-harremanen esparruan, Azkoyen, S.A.-k honako helburu eta legitimazio-oinarri hauekin tratatuko ditu datu pertsonalak:

Enplegu-hautagaiekiko harremanen esparruan, Azkoyen, S.A.-k zuzenean edo e-Preselec plataformaren edo antzeko beste batzuen bidez jasotzen dituen curriculumetan jasotako datu pertsonalak tratatu ahal izango ditu. Tratamendu horien helburua langileak hautatzeko prozesuak eta lan-poltsa kudeatzea da. Legitimazio-oinarria: interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzea (DBEOren 6.1 b) art.), CV bidali izanari lotutako interesdunaren esanbidezko adostasuna (DBEOren 6.1 a) art.).

Gainera, interes legitimoan oinarrituta (DBEOren 6.1 f) art.), Azkoyenek bidezko eginbide/Due Diligence egiaztapenak egin ahal izango ditu, emandako CVetan jasotako titulazioen, ziurtagirien eta beste lan-informazio garrantzitsu batzuen egiazkotasuna egiaztatzeko.

NORI JAKINARAZIKO DIZKIOGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Zure datu pertsonalak Azkoyen, S.A.-k kontratatutako datu pertsonaletarako sarbidea duten kanpoko zerbitzu osagarrien emaileei eman ahal izango zaizkie, hala nola datu pertsonaletarako sarbidea duten IT zerbitzuen emaileei (mantentze tekniko/informatikoko, zibersegurtasuneko, hostingeko zerbitzuen emaileak), ingurumen-kudeaketako enpresei, aholkularitzei, gestoriei, langileak hautatzeko enpresei, publizitate- eta marketing-enpresei eta beste zerbitzu osagarri emaile batzuei, zeinak tratamendu-arduradun gisa jardungo baitute Azkoyen, S.A.-ren jarraibideen arabera.

Gure produktuak eta zerbitzuak gure banaketa-sarearen bidez kontratatu ohi dira. Beraz, zure datu pertsonalak zure egoitzatik/lantokitik hurbilen dagoen banatzaile ofizialari emango zaizkio, bai eta, hala badagokio, produktuak entregatzeko kontratatutako garraio- edo mezularitza-enpresei ere.

Zure berariazko baimena izanez gero, zure datuak helburu komertzialekin laga ahal izango zaizkie Azkoyen Taldeko gainerako enpresei eta Azkoyen, S.A.-rekin lankidetza komertzialeko hitzarmena sinatuta duten erakundeei.

Legez bidezkoa denean, zure datuak administrazio publikoetako organoei, auditoreei, notarioei, peritu judizialei, abokatuei, prokuradoreei, Epaitegi eta Auzitegiei, eta Segurtasun-Kidego eta -Indarrei laga ahal izango zaizkie, beren eginkizunak betetzean.

 NOIZ ARTE GORDEKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Datu pertsonalak lortu ziren helburua betetzeko beharrezkoa den denboran zehar bakarrik gordeko dira. Ildo horretatik, zure datu pertsonalak helburu horiek betetzeko beharrezkoak izateari uzten diotenean, ezabatu egingo dira. Hala ere, aldez aurretik blokeatu ahal izango dira, eta Epaileen, Auzitegien, Ministerio Fiskalen edo Administrazio Publiko eskudunen esku soilik geratuko dira –bereziki, datu pertsonalak babesteko agintaritzen esku– tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko, eta soilik aplikatu beharreko preskripzio-epean.

 ZER SEGURTASUN-NEURRI APLIKATUKO ZAIZKIE ZURE DATU PERTSONALEI?

Emandako datu pertsonalak segurtasun-neurri fisiko, logiko eta antolamenduzkoak hartuta tratatuko dira, datu horiek galtzea, behar ez bezala erabiltzea, aldatzea eta baimenik gabe eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, datuen izaera eta arriskuen analisia kontuan hartuta.

Gainera, Azkoyenek etengabeko hobekuntzan oinarritutako kudeaketa-eredu baten arabera garatzen du bere enpresa-jarduera, ISO 27001 arauarekin bat etorriz.

DATU PERTSONALEN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK EGINGO DIRA?

Azkoyenek enpresa-Datuak Prozesatzeko bi Zentro ditu, Nafarroan (Espainia) daudenak. Zenbait kasutan bakarrik egin daitezke datu pertsonalen nazioarteko transferentziak; hau da, EBtik datu pertsonalen irteerak Europako Esparru Ekonomikotik (EEE) kanpo dauden nazioarteko lurralde edo erakundeetara.

Hori gertatzen den kasuetan, Azkoyenek beti ziurtatuko du baldintza hauetakoren bat betetzen dela: (i) babes-maila egokia egiaztatzen duen Egokitzapen Erabaki bat dago (ii) kontratu-klausula tipoak gauzatu dira, Batzordearen 2021/914 (EB) Betearazpen Erabakiaren arabera, 2021eko ekainaren 4koa, datu pertsonalak hirugarren herrialdeetara nazioartean transferitzeko kontratu-klausula tipoei buruzkoa (iii) ez da aurreko bi baldintzetako bat ere betetzen, baina aplikagarria da DBEOren 49. artikuluan ezarritako edozein salbuespen. Ildo horretan, argitu behar da Azkoyenen zerbitzu batzuek Microsoft Azureren hodeian datu pertsonalak gordetzea eskatzen dutela, eta horrek AEBetara datu pertsonalak transferitzea dakarrela. Izan ere, Privacy Shield akordioa baliogabetu ondoren, ezin dira klausula tipoen formalizazioan babestu, eta, beraz, EBk eta Estatu Batuek akordio berri bat lortzen ez duten bitartean, beharrezkoa da DBEOren 49. artikuluaren salbuespenak aplikatzera jotzea eta zehazkiago, DBEOren 49.1 b) eta c) artikuluetan ezarritako baldintzak aplikatzera jotzea:

b) transferentzia beharrezkoa denean interesdunaren eta tratamenduaren arduradunaren arteko kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta hartutako kontratu-aurreko neurriak betearazteko;

  1. c) transferentzia beharrezkoa denean, interesdunaren intereserako, tratamenduaren arduradunaren eta beste pertsona fisiko edo juridiko baten arteko kontratu bat egiteko edo gauzatzeko..”

 NOLA BALIA DITZAKEZU ZURE DATU PERTSONALEN GAINEKO ESKUBIDEAK ETA DATUAK BABESTEKO GURE ORDEZKARIAREKIN HARREMANETAN JARRI?

Emandako baimenak baliogabetzeko, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko, eramateko eta banakako erabaki automatizatuen mende ez jartzeko eskubideak baliatzeko ere, honako honi zuzendu ahal izango zaio eskaera idatzia:

AZKOYEN, SA

San Silvestre etorbidea z/g, 31350, Azkoien (Nafarroa-Espainia)

responsableseguridad@azkoyen.com

Interesdunak egokitzat jotzen badu, gure Datuak Babesteko Ordezkariarekin (DBO) harremanetan jarri ahal izango da lerro hauen aurretik adierazitako posta elektronikoko kontu berean, eta eskubideak babesteko erreklamazioa aurkeztu ahal izango dio Datuak Babesteko Espainiako Agentziari..

 

ESKATUTAKO DATUAK NAHITAEZKOAK EDO AUKERAKOAK IZAN DAITEZKE

Formulario bakoitzaren nahitaezko datuak izartxo (*) bidez identifikatzen dira. Informazio hori emateari uko eginez gero, erabiltzailearekin komunikatzea eragotziko da, eta, hala badagokio, eskatutako informazioa eta/edo prestazioa ematea ezinezkoa izango da.